18.01-19.01.2023г. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

19.01.2023
18.01-19.01.2023г. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Тропарь, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, / Тро́ическое 

яви́ся поклоне́ние: / Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше 

Тебе́, / возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, / и Дух, в ви́де голуби́не, 

/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние; / явле́йся, Христе́ Бо́же, 

/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Новое в разделе